دانلود فایل Word مقاله بررسي چرخه مورفوژنز پدوژنز و معرفي راسته خاک هيستوسول (در سرآب حوضه آبي زاينده رود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي چرخه مورفوژنز پدوژنز و معرفي راسته خاک هيستوسول (در سرآب حوضه آبي زاينده رود) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:3

چکیده:

واحد هیدرولوژیک داران – دامنه، یکی از قطب های مهم کشاورزی و تولید سیب زمینی استان اصفهان و کشور تاثیرگذار به لحاظ منابع طبیعی و آبخیزداری درغ رب حوضه آبی زاینده رود و استان وقاع شده است و مساحت وسیعی از شهرستان فربدن را در بر می گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های مورفوژنیک – بدوپنیک شناسایی خصوصایت و محدودیت های منابع خاک منطقه، کابرد تکنیک ها و روش نوین مطالعات خاک و بالاخره آماده سازی و تفکیک بستر کاری با خصوصیات همگن محیطی به عنوان پایه ای برای انجام مطالعات بعدی کشاورزی می باشد.

لینک کمکی