دانلود فایل Word مقاله بررسي اثرات زيست محيطي توسعه شهري با در نظر گرفتن شرايط ژئومرفولوژي بر منطقه 1 شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثرات زيست محيطي توسعه شهري با در نظر گرفتن شرايط ژئومرفولوژي بر منطقه 1 شهرداري تهران :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:20

چکیده:

منطقه یک تهران بخشی از تهران بزرگ و همچنین بخشی از حوضه آبریز دربند و درکه است احداث مساکن و سازه های خطی ( بزرگراهها، خیابانها و ;) تاثیرات مهم و عمومی بر ژئومرفولوژی و هیدرولیک سیستم رودخانه ها داشته و دارد . استقرار مساکن و سازه ها در واحد ژئومرفولوژی حوزه رودخانه دربند و درکه که از ثبات مورفودینامیک نسبی برخوردار نیست، بدون مطالعات و برنامه ریزی اثرات سویی را به بار می آورد که هم تعادل واحدهای طبیعی را تا حدودی دگرگون می کند و هم تاثیرات زیادی در قالبهای مختلف برمردم می گذارد . از این رو در این تحقیق با توجه به واکنش های آبراهه ای دربند و درکه و رودخانه های فرعی آن و تحمیلات ایجاد شده روی عوامل محیط زیست نسبت به شناسایی اثرات طرحهای انتخابی متفاوت روی عوامل زیست محیطی در قالب عوامل جغرافیایی پرداخته می شود . بدین منظور برای مشخص کردن ویژگیهای موجود بررسی تاثیر عملیات ساختمانی و تاثیر نحوه استفاده از آنها روی محیط زیست و برنامه ریزی برای پروژه ها درحدی که حداقل اثرات منفی را بر محیط داشته باشند از اهمیت خاصی برخورداراست . هدف کلی از ارائه این مقاله درک مناسب دقیق از شرایط زیست محیطی منطقه 1 شهرداری تهران و بهبود وضعیت زندگی ساکنین آن، و همچنین اهداف جزئی دیگری، در راستای برنامه ریزی توسعه و نیز جهت مدیریت صحیح دولتی و غیر دولتی با توجه به نگرش محیطی می باشد .

لینک کمکی