دانلود فایل Word مقاله طراحي بهينه قابهاي بتن مسلح بر اساس عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله طراحي بهينه قابهاي بتن مسلح بر اساس عملکرد :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

در روشهایمعمول طراحی بر اساس عملکرد،عموما سازه با استفاده از سعی و خطا برای تامین سطح عملکرد مورد نظر طراحی می شود. هدف از این تحقیق، تعرف وفرمولبندی مسئله طراحی بر اساس عملکرد در قالب یک مدل بهینه سازی و توسعه یک روش رایانه ای برای یافتن طرح بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد می باشد. پس از تعریف مدل بهینه سازی، روابطی صریح برای تابع هد ف و قیود مسئله با استفاده از تحلیل حساسیت غیر خطی سازه نسبت به متغیرهای طراحی و بکارگیری روش تقریب سازی محدب استخراج می گردد. برای حل مسئلهبهینه سازی بدست آمده از روش دوگان استفاده می گردد. با ارائه یک قاب ده طبقه بعنوان نمونه، نشان داده می شود که متدولوژی توسعه یافته قادر است بصورت همزمان سختی و مقاومت قاب بتنی را بهینه کند.

لینک کمکی