دانلود فایل Word مقاله استخراج فاکتورهاي ترافيکي گره ها با استفاده از تصاوير دوربين مرکز کنترل ترافيک توسط مدل TAIP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله استخراج فاکتورهاي ترافيکي گره ها با استفاده از تصاوير دوربين مرکز کنترل ترافيک توسط مدل TAIP :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات:20

چکیده:

بررسی فاکتورهای ترافیکی، مهمترین مرحله جهت ارائه راهکار بمنظور بهبود وضعیت ترافیکی است. میادین به منزله گره های یک شبکه نقش مهمی را در انتقال و توزیع دبی موجود دارند. بررسی رفتار ترافیکی در میدان به عوامل مختلفی وابسته است که به بررسی همه جانبه نیاز دارد. توزیع ترافیکی در یک میدان نقش مهمی را در طراحی و بررسی بمنظور تبدیل به یک میدان با طرح نوین دار است. جهت برداشت جزئیات بصورت کامل و دقیق، نصب تجهیزات درون سطحی و یا برون سطحی در تمامی بازوها ضروری است. استفاده از تجهیزات علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد دارای خطاهای دستگاهی نسبتا بالا و عدم کنترل بصری و یا مرور مجدد بمنظور کنترل نتایج داده های بدست امده هستند. به همین منظور برای برداشت جزئیات از روشی جدید با استفاده از پردازش تصویر استفاده شد. یک مطالعه موردی با استفاده از روش جدید بر روی تصاویر برداشت شده از مرتفع ترین دوربین کنترل ترافیکی جنوب آسیا که بر روی برج میلاد قرار گرفته صورت گرفت. فاکتورهای ترافیکی شامل دبی، توزیع جریان، ورودی خروجی و نوع چرخش با استفاده از تصاویر دوربین مشخص شد. بمنظور محاسبه ابعاد هندسی شامل ورودی خروجی، عرض، زاویه و ; از تصاویر ماهواره ای استفاده شد. نمودارهای ترافیکیبا استفاده از داده های بدست آمده از آنالیز تصاویر برای تولید اطلاعات بدست آمد. نتایجی که از این تحقیق بدست آمدهمشخص نمود که استفاد ه از روش جدید برای بررسی فاکتورهای ترافیکی کاربردی بوده و اطلاعاتی به مراتب باجزئیات بیشتر و دقیقتررا در اختیار کارشناسان ترافیکی به منظور بررسی دقیقتر وضع موجود قرار می دهد. هزینه های اجرای این طرح در مقایسه با روش های درون سطحی به مراتب کمتر بوده و امکان نظارت همه جانبه را برای کنترل دقیقتر فراهم می اورد.این روش علاوه بر افزایش سرعت و دقت قابلیت ارائه دیتا بعنوان ورودی برای برنامه اتوماتیک تعیین پارامترهای میدان و چهارراهرا داراست و می تواند جایگزین مناسبی برای ادوات هوشمند ترافیکی در تقاطع ها ومیادین گردد.

لینک کمکی