دانلود فایل Word مقاله آناليز بار حد پنل با گشودگي با استفاده از روش جبران الاستيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله آناليز بار حد پنل با گشودگي با استفاده از روش جبران الاستيک :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله، مقاومت پلاستیک پنل ها در برابر نیروی در صفحه مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل پنل ها از روش های جبران الاستیک به عنوان رایجترین روش محاسبه بار حد و تحلیل الاستیک پلاستیک استفاده می شود . روشجبران الاستیک بر پایه آنالیزهای الاستیک تکرارشونده است در حالیکه آنالیز الاستیک پلاستیک به وسیله بارگذاری مرحله به مرحله، مسئله را حل می کند. هر دو روش بر پایه آنالیز های المان محدود انجام می شود که اولی آنالیز الاستیک خطی و دومی آنالیز غیر خطی می باشد.
نتایج دو آنالیز مورد اشاره در انتها به صورت پارامتری و بر حسب متغیر های پنل ارائه می شود. این متغیرها شامل نسبت شعاع گشودگی پنل به نیم کمان پنل و زا وی ه پنل م ی باشد . برای مقایسه بهتر، نتایج بار حد به روش جبران الاستیک با نتایج بار حد بدست آمده از روش الاستیک پلاستیک و با استفاده از مدل تسلیمی که در متن مقاله ارائه می شود، نیز انجام شده است. در نهایت نتایج بدست آمده از دو روش مورد نظر با یکدیگر مقایسه می شوند. بررسی اثر زاویه پنل و نسبت شعاع گشودگی بر بار حد و همچنین مقایسه ای بین نتایج بدست آمده برای پنل در مقاله حاضر با نتایجی بدست آمده از مدل ورق تخت نیز در ادامه انجام می گیرد. در نهایت مقاومت سازه با دو نوع المان پوسته و ورق با یکدیگر مقایسه می گردد.

لینک کمکی