دانلود فایل Word مقاله طراحي و بهره برداري بهينه از سد برقابي بختياري با قوانين بهر ه برداري فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله طراحي و بهره برداري بهينه از سد برقابي بختياري با قوانين بهر ه برداري فازي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:8

چکیده:

بهینه سازی ظرفیت سد و نیروگاه در سدهای برقابی مستلزم بهینه سازی چگونگی بهره برداری از مخزن سد و نتیجتاً ساخت قوانین بهره برداری بهینه می باشد. قوانین بهره برداری در قالب انواع مختلفی از تکنیکها و روشها نظیر توسعه منحنی های فرمان، معادلات ریاضی رگرسیونی، قوانین بهره برداری فازی و یا جداول برحسب متغیرهای هیدرولوژیک قابل ارائه خواهد بود. در این مقاله یک مدل شبیه سازی- بهینه سازی با قوانین بهره برداری فازی پارامتریک که پارامترهای آن توسط الگوریتم فراکاوشیPSOتنظیم میشوند، برای طراحی بهینه سد برقابی بختیاری به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است. نتایج حاصل بیانگر عملکرد بهتر مدل با قوانین بهره برداری فازی نسبت به مدل با قوانین بهره برداری رگرسیونی است.

لینک کمکی