دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر مدل زيرشبکه ديناميکي در روش LES

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر مدل زيرشبکه ديناميکي در روش LES :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

به منظور تحلیل جریان سیال، روش های مختلفی توسعه پیدا کرده است که یکی از این روش ها شبیه سازی گردابه های بزرگ می باشد. مبنای فلسفه این روش بر وجود گردابه های بزرگ استوار است. در LES مدل های زیر شبکه نقش بسیار مهمی را دارا می باشند و دقت و کیفیت جواب ها به طور مستقیم با دقت مدل بکار رفتهدر ارتباط است. در مدل سازی مقیاس های کوچک نیاز به تعیین ضریب اسماگورینسکی می باشد که در مدل SM مقدار این ضریب ثابت است و به صورت تجربی انتخاب میشود. مدل های دینامیکی در راستای تخمین بهتر این ضریب توسعه یافته اند که مستلزم اعمال فیلتر می باشند. در این تحقیق جریان آشفته سیال تراکم پذیر بر روی هندسه کانال با استفاده از مدل دینامیکی بررسی شده است. فیلتر عددی مورد استفاده فیلتر جعبه ای می باشد. روش عددی اتخاذ شده بر مبنایحجم محدود بوده است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی چگونگی تغییر ضریب اسماگورینسکی در مدل دینامیکی بر روی هندسه کانال که دارای راستای همگن است، می باشد.

لینک کمکی