دانلود فایل Word مقاله بکارگيري روش الگوريتم ژنتيک (GA) در يافتن محتملترين سطح گسيختگي شيروانيهاي خاکي سه بعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بکارگيري روش الگوريتم ژنتيک (GA) در يافتن محتملترين سطح گسيختگي شيروانيهاي خاکي سه بعدي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:8

چکیده:

در میان روشهایی که برای بهینه یابی در اکثر مسائل از جمله مسائل مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند روشهای الهام گرفته از طبیعت، اخیرا توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده اند . در میان این روشها الگوریتم ژنتیک از تکامل یافته ترین روشها به شمار می رود . اساس این روش بر اصول تکامل طبیعی بنا نهاده شده است که برطبق اصل انتخاب طبیعی می باشددر این مطالعه سعی گردیده است تا با مدلسازی شکل سطوح محتمل گسیختگی بصورت سه بعدی و محاسبه ضریب اطمینان متناظر با هر سطح بطوری که معادلات تعادل نیروها در هر سه جهت و نیز معادله تعادل لنگر درجهت حرکت شیب ارضا گردند، و از طریق برنامه نویسی، شکل محتملترین سطح گسیختگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین شود

لینک کمکی