دانلود فایل Word مقاله به کارگيري روش تکرار تحليل خطي در تحليل لرزه اي سدهاي بتني وزني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله به کارگيري روش تکرار تحليل خطي در تحليل لرزه اي سدهاي بتني وزني :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

رفتار لرزه ای سدهای بتنی به دلیل پدیده های مختلفی که در پاسخ دینامیکی این سازه ها در برابر زلزله تأثیرگذار است، بسیار پیچیده می باشد . از جمله این پدیده ها می توان به اندرکنش آب دریاچه و سازه سد، اندرکنش فونداسیون سنگی و سازه، ترک خوردگی بتن سازه در زلزله و تأثیر رفتار غیرخطی مصالح در رفتار دینامیکی کل سازه اشاره نمود . بررسی مطالعات انجام گرفته در این زمینه نشان می دهد که در نظر گرفتن اثر پدیده های فوق در رفتار دینامیکی این دسته از سازه ها مستلزم مدلسازی های پیچیده و انجام تحلیل های پرهزینه و وقت گیر می باشد . از این رو استفاده از
روش های تحلیل ساده ًشده غیرخطی خصوصاروش تکرار تحلیل خطی برای تحلیل لرزه ای سدهای بتنی وزنی پیشنهاد می گردد . در این مطالعه سعی شده است مشکلات کاربرد این روش با توجه به خصوصیات سازه سد برطرف شده و ابزار مناسب برای این منظور تهیه و ارائه گردد . الگوریتم لازم جهت تهیه منحنی لنگر – انحناء برای مقاطع بتنی غیرمسلح که در آنها ترک خوردگی کششی مجاز بوده و رفتار خمیری مصالح در فشار تجربه می گردد، پیشنهاد شده است . در این الگوریتم از نقش فشار محوری بجای عناصر کششی استفاده شده است . در نظرگرفتن پدیده های غیرخطی مانند ترک خوردگی و رفتار غیرخطی بتن بدنه سد در قالب منحنی های رفتاری لنگر – انحناء در روش تکرار تحلیل خطی باعث شده است که بتوان به جای یک تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی از چند تحلیل طیفی خطی در تخمین تغییر نیروهای داخلی مقطع هنگام زمین لرزه استفاده نمود . همچنین سعی شده است که دراین بستر مناسب، اثر اندرکنش سد با بستر سنگی و با دریاچه را ملحوظ نمود . برای پی بردن به دقت روش، یک سد نمونه که در یکی از مراجع مورد مطالعه قرار گرفته، انتخاب و با روش تکرار تحلیل خطی مورد تحلیل قرار گرفته است . مقایسه نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در عین سادگی از دقت خوبی برخوردار می باشد .

لینک کمکی