دانلود فایل Word مقاله آسيب شناسي مدل اقتصادي سفارش خريددر سيستم سفارشات وکنترل موجودي شرکت ملي نفت ايران (Economic Order Quantity)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله آسيب شناسي مدل اقتصادي سفارش خريددر سيستم سفارشات وکنترل موجودي شرکت ملي نفت ايران (Economic Order Quantity) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

تعداد صفحات:2

چکیده:

سیستم پیوسته و یکنواخت تدارکات و امور کالای شرکت ملی نفت ایر ان یکی از جامع ترین و پیشرفته ترین سیستم هایی است که تا کنون در ایران طراحی و پیاده سازی شده است . برای طراحی و ساخت این سیستم بیش از سه هزارو پانصد (3500) برنامه کامپیوتری نوشته شده است . ،مطالعات تفضیلی وطراحی این سیستم از سال 1367 شروع ودر سال 1375 اولین بخش آن در یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران راه اندازی گردید . سیست م مدیری ت سفارشات وکنترل موجود ی یکی از زیرسیستمهای مهم آن است . این سیستم دارای قاب لی ت و توانمندی های فوق العاده ای درزمینه بررسی و تجزیه و تحلیل فاکتورهای سفارشاتی بیش از یک میلیون و هشتصدهزار (1800000) قلم کالاوهمچنین محاسبه مقداراقتصادی سفارش وچاپ تقاضای کامپیوتری ) ) INDENT وارسال آن به مراکز خریدرادارد . البته عواملی همچون شرایط اقتصاد تورم زا در کشور ، عدم ثابت بودن قیمت هادرط ول دوره وتأثیر نرخ ارز برضریب ثابت فرمول محاسبه مقداراقتصادی سفارش وهمچنین غیر واقعی بودن برخی از مفروضات مدل با عث است این مدل که نقش مهمی در کاهش مجموع هزینه های سفارش و نگهداری کالادارد، کارایی مطلوب خود را از دست داده وموجب خطای محاسباتی دراین سیستم شده است

لینک کمکی