دانلود فایل Word مقاله بررسي اندرکنش خاک و سازه در خاکهاي لايه اي بکمک مدل الاستوپلاستيک خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اندرکنش خاک و سازه در خاکهاي لايه اي بکمک مدل الاستوپلاستيک خاک :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

در بررسی رفتار لرزه ای سازه عموماخاک زیر شالوده صلب فرض شده و از اثرات انعطاف پذیری و لایه ای بودن خاک چشم پوشی میشود. در این مقاله اثر اندرکنش خاک و سازه برای سازه یک درجه ازادی در برابر زلزله های طبس ، ناغان و السنترو در خاکهای لایه ای بکمک نرم افزار ANSYS با استفاده از مدل الاستوپلاستیک خاک تحقیق شده است. مقایسه طیف حاصل از پاسخ سازه با طیف استاندارد 2800 ایران حاکی است که طیف پاسخ سازه با لحاظ کردن اثر اندرکنش خاک و سازه با طیف آیین نامه مطابقت ندارد، بدین معنی که این اثر در برخی موارد اغماض نیست.

لینک کمکی