دانلود فایل Word مقاله مدلسازي رفتار حرارتي يک تانک عمودي ذخيره انرژي خورشيدي بامبدل جداره اي در شرايط بارگذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدلسازي رفتار حرارتي يک تانک عمودي ذخيره انرژي خورشيدي بامبدل جداره اي در شرايط بارگذاري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

چکیده:

لایه بندی حرارتی و رفتار گذرای جریان در یک مخزن ذخیرهاستوانه ای عمودی یک کلکتور خورشیدی همراه با مبدل جداره ای در حالت بارگذاری (no flow) بصورت شبیه سازی عددی سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اعتبار سنجی مدل، نتایج بدست آمده ابتدا با نتایج تجربی مطالعه قبلی مورد مقایسه قرار گرفته است. سپس تاثیر جنس تانک ذخیره، تغییر عمق مبدل و محل قرارگیری آن در اطراف تانک، روی عملکرد حرارتی مخزن و چگونگی جریان در داخل تانک ومبدل جداره ای با ارائه نتایج بصورت خطوط همدما و خطوط جریان مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان می دهددر حالتی که مبدل در میانه ارتفاع تانک قرار دارد. کارائی حرارتی بهتری ارائه میشود. همچنین افزایش ثابت حرارتی دیواره بین مبدل و تانک، موجب ارتقا نرخ انتقال حرارت از سیال مبدل به آب تانک و در نتیجه بهبود لایه بندی حرارتی می شود، همچنین کاهش عمق مبدل جداره ای نیز باعث ارتقا لایه بندی حرارتی داخل تانک ذخیره می شود.

لینک کمکی