دانلود فایل Word مقاله تغيير فرآيند تامين مالي پروژ ههاي مشارکتي در نظام بانکي کشور ( مروري بر تجربه بانک صنعت و معدن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تغيير فرآيند تامين مالي پروژ ههاي مشارکتي در نظام بانکي کشور ( مروري بر تجربه بانک صنعت و معدن) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات:7

چکیده:

بانک صنعت و معدن به پشتوانه پنجاه سال بانکداری توسعه ای در ایران و با اتکا به زیرساختهای بنیان نهاده شده توسط سازمانهای بین المللی همچون سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( UNIDO) در اقدامی جسورانه و فراتر از رویه های معمولسیستم بانکی کشور، بخشی از مهمترین فرایندهای کاری خود شامل تهیه طرحهای توجیهی( Feasibility Study) متقاضیاناستفاده از تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه طرحهای صنعتی و معدنی خود و همچنین نظارت بر تامین مالی و کنترل طرحها( Project Control & Financing را به مهندسین مشاور سپرد. بدین ترتیب علاوه بر برون سپاری فعالیتهای تخصصی بهبخش خصوصی، حوزه جدیدی در ارائه خدمات به روی جامعه مهندسین مشاور کشور بخصوص مشاورین جوان و نوپا گشوده شد . استفاده از خدمات تخصصی 152 شرکت مشاور عمدتا نوپا با بیش از 6600 نفر پرسنل در مقطع کنونی، بیانگر اهمیت زیرساختهای ایجاد شده ناشی از این تصمیم راهبردی در یک نهاد دولتی میباشد.
در گامهای بعدی بانک بمنظور نظارت مستمر و مستند بر طرحهای مشارکتی خود و به حداقل رساندن زمان فرایند دریافت اطلاعات طرحها، پردازش، بررسی و تصمی مگیری در رابطه با تامین مالی بهنگام طرحهای مشارکتی، فرایند دریافت الکترونیکی گزارشات مشاورین از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح را ابداع نمود که میتواند در سیستم بانکی کشور توسعه یافته و به تامین منابع مالی پروژ هها در حداقل زمان منجر گردد که صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه اجرای طرح ایجاد خواهد کرد. مقاله حاضر به تبیین فرآیند گذار از تامین مالی سنتی طرحها در نظام بانکی به تامین مالی مبتنی بر مدیریت پروژه های صنعتی ( Financing E-) و معدنی دریافت کننده تسهیلات با تکیه بر تجربه عملیاتی بانک صنعت و معدن میپردازد و دورنمای تامین مالی الکترونیکپروژه های مشارکتی در سیستم بانکی کشور را ترسیم مینماید.

لینک کمکی