دانلود فایل Word مقاله بررسي دستورالعمل‌هاي ATC 40 و FEMA 356 و مقايسه روش‌هاي ارائه شده در آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي دستورالعمل‌هاي ATC 40 و FEMA 356 و مقايسه روش‌هاي ارائه شده در آنها :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات:11

چکیده:

در سالهای اخیر باتوجه به کاستی های روشهای نیرویی طراحی سازه ای، نیاز ارائه روشهای جدید بر مبنای تحلیلهای غیر خطی و در نظر گرفتن رفتار واقعی اجزای سازه در هنگام زلزله را اشکار شد و بر این اساس روش مهندسی زلزله بر اساس عملکرد ارائه شد. در علم مهندسی زلزله با ورود و جایگزینی شیوه طراحی وبر اساس عملکرد بجای روش قدیمی طراحی بر اساس نیرو، بسیاری از آیین نامه های جهان دستخوش تغییرات بنیادی شده اند. از جمله موسساتی که در این زمینهتحقیقاتی داشته اند می توان از انجمن تکنولوژی کاربردی ATC و ATC 40 و FEMA356 ارائه داده اند که هر کدام روش متفاوتی را توصیه کرده اند. ATC40 از روش طیف ظرفیت و FEMA356 از روش ضرایب تغییر مکان استفاده می کنند. در این مقاله سعی شده با ارائه مثال عددی، روشهای طیف ظرفیت و ضرایب تغییر مکان بررسی شود و نتایج انها مورد مقایسه قرار می گیرد.

لینک کمکی