دانلود فایل Word مقاله اثرات بازار هاي الکترونيکي بر مديريت زنجيره تأمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اثرات بازار هاي الکترونيکي بر مديريت زنجيره تأمين :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

تعداد صفحات:21

چکیده:

دراثررقابتی تر شدن بازار برای سازمانها وبیشتر شدن فشار نیروهای رقابتی، دنیای رقابتی تجارت از یک اقتصاد سنتی به سوی اقتصادی دیجیتالی کشانده شده است وسازمان های امروزی برای یافتن
مجالی برای ماندن به اقتصاددیجیتالی روی می آورند . در این میان از جمله مهمترین عوامل موفقیت یک سازمان مدیریت زنجیره تأمین و یابه عبارتی دیگرایجاد زنجیره ارزشی یکپارچه درکسب وکار خود می باشد . اما حال باپذیرفتن اهمیت زنجیره تأمین درموفقیت سازمان ها چه عواملی وچگونه برغلبه یک زنجیره بر زنجیره تأمینی دیگراثرگذار می باشند ویا به عبارت دیگر در دنیای امروز که اکثریت سازمان ها از اهمیت داشتن زنجیره تأمینی یکپارچه وحتی بلادرنگ آگاهند , چه فاکتورها و عواملی در موفقیت یک زنجیره تأمین خاص بر نوع دیگرآن دررقابت بین این زنجیره ها مؤثریا مؤثرتر هستند؟ از جمله عوامل ومدل های کسب وکاری که درچندسال اخیر به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم موفقیت مورد توجه سازمان ها وهمچنین دنیای آکادمیک قرار گرفته است مدل کسب و کار مبتنی بربازار های الکترونیکی می باشد در همین راستااین مقاله به بررسی ودسته بندی اثرات بازار های الکترونیکی برمدیریت زنجیره تأمین پرداخته وسپس باتعریف دسته بندی های موجود درارتباط با مفهوم بازار الکترونیکی به بررسی این دسته بندیها ازدیدگاه مدل ارائه شده می پردازد

لینک کمکی