دانلود فایل Word مقاله بررسي تنش ها و جابجايي هاي مخزن ترانسفورماتور هرمتيک وله اي 800 kVA به روش المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي تنش ها و جابجايي هاي مخزن ترانسفورماتور هرمتيک وله اي 800 kVA به روش المان محدود :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این مقاله به بررسی تنش و کرنش های ترانسفورماتور kVA800 هرمتیک به روش المان محدود پرداخته ایم . ابتدا معرفی جامعی از انواع ترانسفورماتورهای هرمتیک ارائه شده و سپس روش محاسبه فشار مخازن ترانسفورماتورهای هرمتیک وله ای با استفاده از روابط مدارک TUBارائه شده است و در پایان به روش المان محدود وتئوری ورق -پوسته جابجایی ها و تنش های دیوارهکنگره ای مخزن مذکور تخمین زده شده است . با توجه به نتایج حاصله مقدار فشار بدست آمده از روابط مدارک TUB و روش المان محدود تطابق خوبی داشته و در حدود مقادیر مجاز استانداردها
می باشند . مقادیر تنش ها و کرنش های وان میسز و تغییر شکل مخزن ترانسفورماتور نیز در وله های عرضی بیشتر از وله های طولی می باشد . و در بین وله های عرضی اولین و آخرین وله بیشترین جابجایی ها را تحمل می کنند . دیگر اجزاء مخزن از جمله وان و درپوش بعلت ضخامت بیشتر تنش های ناچیزی تحمل می کنند

لینک کمکی