دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار نيروگاههاي بادي مجهز به ژنراتور القايي دو تغذيه به عنوان مولد پراکنده در شبکه سراسري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار نيروگاههاي بادي مجهز به ژنراتور القايي دو تغذيه به عنوان مولد پراکنده در شبکه سراسري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات:10

چکیده:

با افزایش تولید برق از انرژی های برگشت پذیر مانند باد، مدل سازی، بررسی و تحلیل مناسب توربین بادی در یک سیستم قدرت اجتناب ناپذبر به نظر می رسد . به منظور اثر متقابل شبکه و توربین های بادی به عنوان مولد پراکنده، مدل های مختلفی برای نیروگاههای بادی توسعه یافته اند . در این مقاله، یک توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور ال قایی دو تعذیه ) ) DFIG با امکان کنترل زاویه پیچش پره ها همراه با دو مبدل پشت به پشت الکترونیک قدرت مدل سازی شده است . سپس، یک کنترل کننده مولد سیگنال مرجع به ازاء سرعت های متغیر باد تعریف شده است . از نتایج شبیه سازی مشخص می شود که کنترل کننده های ولتاژ و توان به خوبی از عملکرد غیر بهینه توربین و ناپایداری سیستم هنگام اغتشاش ناخواسته در شبکهجلوگیری خواهند نمود .

لینک کمکی