دانلود فایل Word مقاله استفاده از شبکه عصبي مصنوعي جهت شبيه سازي خواص مکانيکي و فوق ريزدانه کردن فولاد زنگ نزن AISI 304L در فرآيند مارتنزيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله استفاده از شبکه عصبي مصنوعي جهت شبيه سازي خواص مکانيکي و فوق ريزدانه کردن فولاد زنگ نزن AISI 304L در فرآيند مارتنزيتي :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد 1388

تعداد صفحات:12

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از توسعه یک مدل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی به تحلیل، شبیه سازی و پیش بینی اثر عملیات نورد سرد آنیل (فرآیند مارتنزیتی) روی بازگشت مارتنزیت ناشی از کرنش، اندازه دانه و خواص مکانیکی برای فولاد زنگ نزن AISI 304L پرداخته شود. ورودیهای مدل شامل دما و زمان آنیل می باشد در حلی که خروجی های مدل کسر حجمی مارتنزیت بازگشت یافته و سختی اند. داده های شبکه، تطابق خوبی را با نتایج تجربی نشان می دهند. این مدل می تواند به منظور پیش بینی شرایط بهینه آنیل برای بازگشت ماتنزیت در هنگام استحاله مارتنزیت به آستنیت و همچنین به عنوان راهنمایی برای ریز کردن دانه ها در فولاد زنگ نزن AISI 304L استفاده شود.

لینک کمکی