دانلود فایل Word مقاله بررسي روند رسوبگذاري دربازه رودخانه پشت سد تنظيمي دز با استفاده از نرم افزار GSTARS3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روند رسوبگذاري دربازه رودخانه پشت سد تنظيمي دز با استفاده از نرم افزار GSTARS3 :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:7

چکیده:

سد تنظیمی دز در 2 کیلومتری بالادست پل سوم دزفول در جنوب غربی ایران با مختصات جغرافیایی 39-24-32- عرض شمالی و 21-25-48- طول شرقی و با ارتفاع 20 متر جهت تنظیم آب شبکه آبیاری دزفول و مصرف آب در پایین دست آن احداث گردیده است . در زمان احداث حجم اولیه دریاچه تا رقوم حداکثر مخزن و قابل توصیه جهت بهره برداری (135/2 متر بالای سطح دریا )برابر 13/7 میلیون متر مکعب بوده است . بر اساس هیدروگرافی انجام گرفته ،پس از 28 سال بهره برداری از مخزن مشخص گردید که تجمع رسوبات باعث کاهش حجم اولیه مخزن به میزان 41 درصد آن شده است. این تحقیق باهدف بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد ضمن بهره گیری از مدل ریاضی و شعبه دو بعدی GSTARS3 و استفاده از مجموعه اطلاعات مرتبط با ژئومتری ،هیدروگرافی و رژیم جریان آب و رسوب ورودی به مخزن انجام گرفته اس ت. ابتدا شبیه سازی با استفاده از اطلاعات حاصل از 28 سال بهره برداری مخزن انجام و سپس برای دوره های زمانی اتی بهره برداری از سد تنظیمی ،میزان ته نشست رسوبات پیش بینی شده است.

لینک کمکی