دانلود فایل Word مقاله نقش نيتروژن در افزايش راندمان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نقش نيتروژن در افزايش راندمان مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگي :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات:3

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات میزان آب و عنصر غذایی نیتروژن بر روی عملکرد میوه و راندمان مصرف آب، طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. در کرتهای اصلی تیمار آبیاری شامل آبیاری پس از 70، 100 و 130 میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A قرار گرفتند و در کرتهای فرعی تیمارهای مصرف عنصر غذایی نیتروژن شامل 100، 75 و 50 درصد نیاز غذایی قرار داشتند. افزایش مصرف نیتروژن تا 100 درصد نیاز غذایی باعث افزایش راندمان مصرف آب شد. سطوح مختلف عنصر غذایی نیتروژن باعث ایجاد اختلافات معنی داری در عملکرد میوه گوجه فرنگی شد. در مصرف نیتروژن به میزان 100، 75 و 50 درصد نیاز غذایی عملکرد به ترتیب برابر با 49/029، 45/326 و 43/451 تن در هکتار بود. اثرات متقابل آبیاری و نیتروژن نشان میدهد با افزایش آبیاری و کود نیتروژن علاوه بر افزایش عملکرد، راندمان مصرف آب نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی