دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر نرخ خروج گاز قالب و طراحي سيستم راهگاهي بر پروفيل سطح آزاد مذاب فولاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثر نرخ خروج گاز قالب و طراحي سيستم راهگاهي بر پروفيل سطح آزاد مذاب فولاد :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد 1388

تعداد صفحات:10

چکیده:

در ریخته گری قطعات فولادی، عوامل متعددی مانند طراحی سیستم راهگاهی، موقعیت و شکل قطعه در قالب، نرخ بارریزی، مشخصات حرارت قالب و مذاب و نرخ خروج گاز قالب بر نحوه پرشدن قالب و سطح آزاد مذاب مؤثر بوده و می توانند در سلامت قطعه ریختگی اثر گذار باشند. در پژوهش حاضر تأثیر طراحی سیستم راهگاهی و نرخ خروج گاز قالب بر پروفیل سطحی مذاب فولاد ساده کربنی حین پرشدن قالب بنچ مارک بررسی شده است. رفتار مذاب فولاد در قالب به روش مشاهده مستقیم (فتوگرافی) و از طریق قالب های یک وجه شفاف رؤیت و تأثیر پارامترهای فوق بر نرخ پرشدن قالب و اغتشاشات سطحی مذاب فولاد بررسی شده است. تصاویر حاصل نشان می دهند که نفوذ پذیری گاز قالب تأثیر زیادی بر نحوه پر شدن قالب توسط فولاد مذاب ندارند و طراحی سیستم راهگاهی تأثیر زیادی در کاهش اغتشاشات سطح آزاد مذاب فولاد دارد.

لینک کمکی