دانلود فایل Word مقاله بررسي فني و اقتصادي تغيير کنترل شيميايي سيکل خنک کن واحد هاي بخار نيروگاه شهيد منتظرقائم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي فني و اقتصادي تغيير کنترل شيميايي سيکل خنک کن واحد هاي بخار نيروگاه شهيد منتظرقائم :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات:10

چکیده:

تغییر آزمایشی کنترل شیمیایی سیکل خنک کننده واحد 4 بخار نیروگاه منتظر قائم از رژیم پلی فسفات به فسفونات و آزول به مدت 33 روز انجام پذیرفت. در این وضعیت شیمیایی سیستم به دقت مورد مطالعه قرار گرفت و ضمن کنترل لحظه ای پارامترهایشیمیایی، با نصب کوپن هایی از جنس فلزات سیستم خنک کننده در مسیر سیکل خنک کن، وضعیت خوردگی و رسوبگذاری سیستم مورد پایش قرار گرفت. کاهش خوردگی قسمت های فلزی (آهن و مس) از طریق نصب و توزین کوپن های استاندارد مس و استیل 1010Cاندازه گیری گردید که به ترتیب 75 % و 90 % کاهش در نرخ خوردگی مشاهده شد. این میزان کاهش در نرخ خوردگی می تواند عمر اینتأسیسات را به ترتیب 4 و 10 برابر نماید. همچنین حدود 25 درصد کاهش در مقدار بلودان و حدود 6 درصد در مصرف کل آب برج تخمین زده می شود.

لینک کمکی