دانلود فایل Word مقاله تخمين اکتيويته MnO در مذاب هاي آلوميناتي در دماهاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تخمين اکتيويته MnO در مذاب هاي آلوميناتي در دماهاي مختلف :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد 1388

تعداد صفحات:10

چکیده:

از آنجا که سرباره ها از عوامل مهم در تولید فولاد می باشند، بررسی خواص فیزیکروشیمیایی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. سرباره ها به صورت مذاب های یونی می باشند و یکی از بهترین تئوری ها برای بیان اکتیویته در این مذابها تئوری مسون می باشد که بر روی مذاب های سیلیکاتی گسترش یافته است. در این تحقیق به بررسی اکتیویته MnO حاصل از اکسیداسیون منگنز در حین فرایند فولاد سازی در مذاب های غنی از آلومینا پرداخته شده است. با توجه به روابط ترمودینامیکی و محاسبات ریاضی رابطه ای برای تعیین اکتیویته اکسید از روش مسون در مذاب های پلیمری بدست آمد و سپس از روابط با استفاده از روش لونبرگ مارکوات توسط نرم افزار MATLAB مدل شد و با نتایج تجربی موجود مطابقت داده شد. در این روابط محلول ایده ال و از مدل پلیمرهای خط استفاده شد. در انتها رابطه ای برای اکتیویته اکسید بدست آمد. با توجه به نتایج تجربی موجود و اطلاعات بدست آمده از نرم افزار اکتیویته اکسید منگنز در دماهای متفاوت بررسی شد. همچنین ارتباط K و دماهای مختلف نیز بدست آمد.

لینک کمکی