دانلود فایل Word مقاله بهينه کردن کاربري ترانسپورتر نيشکر به گراب لودر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بهينه کردن کاربري ترانسپورتر نيشکر به گراب لودر :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:5

چکیده:

به منظور تبدیل و تغییر کاربری ترانسپورتر نیشکر به گراب لودر، یک سری فعالیت های مطالعاتی ، اجرایی روی مولفه های فنی_مهندسی یک دستگاه ترانسپورتر مدل SP6FT تولید سال 1982 شرکت TOFT مورد استفاده در کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درسا ل 1388 انجام گردید. روش کار در این فرآیند بر سه محور بنیادی از نظر قدرت موتور، سیسنم هیدرولیک و توان عملیاتی حمل نی در شرایط حاکم بر مزارع نیشکر استوار بوده ودر مقایسه با گراب لودر های موجود، منتج به نتایجی بوده است. و ما حصل این اقدامات پس از 732 ساعت کار و نصب قطعات مورد نظر با مختصات فنی دستگاه شاهد منطقه اندازه گیری گردید. تجزیه وتحلیل یافته های این پروژه، بیانگر آن است که با تغییرات فیزیکی، مکانیکی شامل بیل، گراب، بوم، لوله ها و شیلنگ های هیدرولیک، شاسی، مخازن روغن و سوخت در دستگاه مورد مطالعه کاهش معنی داری درهزینه ها مشاهده گردیده که در شرایط کنونی کشورموجب صرفه جویی ارزی به میزان تقریبی یکصد وبیست وپنج هزار یو رو بوده است.

لینک کمکی