دانلود فایل Word مقاله مديريت انرژي ؛ کاهش مصارف، تلفات و هزينه هاي توليد نيروگاه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مديريت انرژي ؛ کاهش مصارف، تلفات و هزينه هاي توليد نيروگاه ها :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات:14

چکیده:

گسترش دامنه مصرف انرژی در ایران و رشد چشمگیر روند واردات برق علی رغم افزایش ظرفیت نامی (و عملی) نیروگاه ها حاکی از چالش جدی پیش روی صنعت برق کشور است. لذا با درنظر گرفتن افزایش بی رویه مصرف، محدودیتهای متعدد در توسعه منابع تولید، بحران کمبود انرژی در جهان و صرف زمان و هزینه گزاف در احداث طرح های جدید تولید و انتقال، ضرورت تدبیر و اقدامی عاجل در راستای بهینهسازی انرژی، کاهش مصرف و هزینه های تولید در نیروگاه ها و صنعت برق تحت عنوان مدیریت انرژی احساس می شود. در این نوشتار سعی شده تا در چارچوب مدیریت و ممیزیانرژی و دستیابی به اهداف مدیریت انرژی، توجه به برخی نقاط ضعف در طراحی اولیه و اقدامات اصلاحی در بعضی سیستم های موجود و بهره برداری بهینه از تجهیزات نیروگاهی، بخصوص (با توجه به برنامه ها ی دول ت در زمین هکاربر د نیروگاه ها ی سیک ل ترکیب ی و نوپا بودن این تکنولوژی) به راهکارهای کاربردی و مناسب در زمینه کاهش مصارف انرژی الکتریکی و تلفات در نیروگاه های سیکل ترکیبیهمچنین اقدامات انجام شده در نیروگاه قم اشاره شود. لذا با تقسیم مصارف به دو بخش؛ مصارف مرتبط و غیر مرتبط با چرخه تولید مطالب بیان شده و به پیوست جدول صرفه جوییبراساس کنتورهای اندازه گیری موجود آمده است

لینک کمکی