دانلود فایل Word مقاله تعيين آب مورد نياز با استفاده از تانسيومتر در زراعت ذرت دانه اي در کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تعيين آب مورد نياز با استفاده از تانسيومتر در زراعت ذرت دانه اي در کرمان :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات:10

چکیده:

موقعیت جغرافیایی کشور ایران ایجاب می کند که در شرایط خشک و نیمه خشک واقع شده باشد. در این شرایط هماره تهدیدات کم آبی و خشکسالی کشاورزی را تهدید می کند. از طرفی برای تأمین رطوبت مورد نیاز، آبیاری یکی از بخشهای اصلی و مهم در مدیریت مزرعه بشمار می رود. آبیاری نواری تحت فشار(Tape) نمونه ای از سیستم های آبیاری تحت فشار است که در استفاده بهینه از آب مورد استفاده قرار می گیرد. تعیین زمان و مقدار آبیاری با در نظر گرفتن عوامل وابسته بسیار پیچیده است و از مشکلاتی است که همواره در پیش روی کشاورزان و کارشناسان بوده است. البته روشهای علمی و تکنیک های کاربردی متفاوتی در این زمینه وود دارد. هدف از این طرح ارزیابی سطوح مختلف آبیاری با استفاده از سیستم آبیاری نواری تحت فشار (Tape) و تعیین آب مورد نیاز با استفاده از تانسیومتر در زراعت ذرت دانه ای می باشد. تیمارهای آبیاری شامل 3 تیمار(مکش در 1/5FC، 1/2 FC و 1/8FC) می باشد برای اعلام زمان آبیاری با استفاده از تانسیومتر هنگاهی که میزان تخلیه آب به حد نصاب آبیاری برای هر کدام از تیمارها رسید، عملیات آبیاری صورت گرفت. تیمار دیگر آبیاری(تیمار چهارم)برابر با نیاز آبی خالص گیاه بود که از روی داده های هواشناسی و بر اساس فرمول پنمن – مونتیت محاسبه و پس از اعمال ضریب گیاهی به صورت حجمی در اختیار گیاه قرار گرفت(به عنوان تیمار مقایسه). این طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. با این روش کنترل و مدیریت مزرعه از نظر آبیاری مطلوب، بهتر و دقیقتر خواهد بود. با توجه به دور و مقادیر آبیاری در تیمارها، تیمار شاهد بیشترین عملکرد محصول و بهترین کارآیی مصرف آب را دارد. با این وجود تیمار 12FC نسبت به سایر تیمارها عملکردی نزدیک به تیمار شاهد داشت. با توجه به این که میزان آب مصرفی در تیمارها تقریباَ نزدیک به هم بوده و حتی تیمارهای 15FC و 18FC نسبت به تیمار 12FC اندکی آب بیشتری نیز مصرف کرده اند اما به دلیل این که دور آبیاری در تیمار 12FC نسبت به تیمارهای دیگر کمتر بوده است و کرتها زودتر از تیمارهای دیگر آبیاری می شدند عملکرد در همه زمینه ها بهتر گردیده است.

لینک کمکی