دانلود فایل Word مقاله مقايسه حالتهاي موجود در بازتواني نيروگاههاي بخار به روش گرمايش آب تغذيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقايسه حالتهاي موجود در بازتواني نيروگاههاي بخار به روش گرمايش آب تغذيه :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات:10

چکیده:

به زبان ساده اصطلاح بازتوانی به تبدیل نیروگاههای بخار قدیمی به واحدهای سیکل ترکیبی گفته میشود . این روش بعنوان روشی پذیرفته شده برای ادامه کار اجزای قابل استفاده سیکل بخار قدیمی مد نظر است، تا به این ترتیب به روشی اقتصادیبا هزینه های کمتر برای ایجاد توان مورد نیاز دست یابیم[ 13 ]. روشهای بازتوانی به دو دسته کلی تقسیم میشوند، روشهای بازتوانی جزیی و کلی. یکی از روشهای بازتوانی جزیی، روش گرمایش آب تغذیه است. در این مقاله با توجه به خصوصیات ممتاز روشگرمایش آب تغذیه برای نیروگاههای نسبتا جدید، به بررسی شرایط اعمال آن بر وری نیروگاههای بخار میپردازیم. روش کار به اینشکل است که بعد از تعیین پتانسیلهای کشور در انجام روش گرمایش آب تغذیه و تعیین خصوصیات واحدهای مناسبتر در انجام بازتوانی به این روش، به معرفی روشهای متداول بازتوانی گرمایش آب تغذیه و بیان خصوصیات هر کدام از این روشها جهت اعمالبر نیروگاههای بخار پرداخته خواهد شد. در مرحله بعد به مقایسه حالتهای مناسب برای انجام بازتوانی بسته به شرایط مورد انتظارپرداخته خواهد شد. هدف مقاله در نهایت بیان نکات اصلی در انجام حالتهای موجود در بازتوانی به روش گرمایش آب تغذیه و خصوصیات مطلوب این حالتها خواهد بود

لینک کمکی