دانلود فایل Word مقاله نقش توليد پراکنده در تامين خدمت جانبي کنترل ولتاژ و توان راکتيو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نقش توليد پراکنده در تامين خدمت جانبي کنترل ولتاژ و توان راکتيو :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات:11

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تامین خدمت جانبی کنترل ولتاژ و توان راکتیو توسط مولدهای تولید پراکنده می باشد . ب ا افزایش حضورDGها در سیستمهای قدرت این الزام اقتصادی بوجود می آید تا به منظور عملکرد ایمن و مطمئن سیستم قدرتDGها نیز در تهیه خدمات جانبی شرکت کنند. این امر به این دلیل بوجود می آید که اگرDG ها تنها انرژی تولید شده توسط ژنراتورهای مرکزی راجایگزین نمایند، علاوه بر اینکه دارای ظرفیت و انعطاف پذیری کمتری هستند، هزینه کلی بهره برداری سیستم را افزایش خواهند داد . ازاینرو نقش مولدهای تولید پراکنده، و همچنین قیمتگذاری این مولدها درخصوص خدمت جانبی کنترل ولتاژ و توان راکتیو بر روی شبکه 14 شینهIEEE مورد بررسی قرارگرفتهاست.

لینک کمکی