دانلود فایل Word مقاله يک استراتژي کنترليِ جديد براي سيستم توربين بادي PMSGدر حالتهايِ بهرهبرداريِOff-Grid و On-Grid

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله يک استراتژي کنترليِ جديد براي سيستم توربين بادي PMSGدر حالتهايِ بهرهبرداريِOff-Grid و On-Grid :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این مقاله، مدل سازی سیستم توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم PMSG) مطرح شده و سپس نتایج شبیه سازی یک سیستم بادی در حالتهای بهره برداری متصل به شبکه توزیع(on-gridو مستقل از شبکه(off-grid)ارائه خواهد شد. اتصال سیستم توربین بادی به شبکه توزیع DC و AC به وسیله یک یکسوساز دیودی AC/DC یک مبدل DC/DC و یک اینورتر DC/AC صورت گرفته است. استراتژی کنترلی اینورتر DC/AC در بهره برداری on-grid بر اساس تئوری توان لحظه ای بوده و در بهره برداری off-gridمبدل بار ولتاژ دو سر بار را با استراتژی کنترلیv – f کنترل میکند. در حالت متصل به شبکه، چگونگی تزریق توان به شبکه و در حالت مستقل از شبکه، چگونگی تغذیه بارهای پسیو مورد ارزیابی قرار میگیرد. برای انجام شبیهسازیها از نرم افزارPSCAD/EMTDCاستفاده شده است.

لینک کمکی