دانلود فایل Word مقاله تأثير سوزاندن کاه و کلش گندم بر برخي از خصوصيات شيميايي خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تأثير سوزاندن کاه و کلش گندم بر برخي از خصوصيات شيميايي خاک :

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

مراد سپهوند – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سوزاندن کاه وکلش گندم بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک، دو قطعه زمین مشابه و همجوار از اراضی دشت الشتر (استان لرستا ن) انتخاب گردیدند. در یک قطعه زمین به مدت 10 سال (به صورت متوالی) کاه و کلش گندم آتش زده شده بود و در قطعه دیگر کاه و کلش گندم با شخم زدن به خاک برگردانده شده بود. از هر قطعه زمین 50 نمونه ساده خاک ( از عمق 0 تا 30 سانتی متری) گرفته شده و پس از مخلوط کردن همه آنها، 5 نمونه مرکب خاک تهیه گردید. به این ترتیب 10 نمونه مرکب خاک از دو قطعه زمین تهیه و تحویل آزمایشگاه خاک شناسی گردید تا برخی خصوصیات شیمیایی آنها اعم از ماده آلی، فسفر، پتاسیم، اسیدیته، شوری و عناصر میکرو (آهن، روی، منگنز، مس و بور)، اندازه گیری شود. پس از دریافت نتایج تجزیه های آزمایشگاهی، میانگین خصوصیات شیمیایی خاک در دو قطعه زمین از طریق آزمون t مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که ماده آلی خاک، فسفر قابل جذب و بور قابل جذب خاک به طور معنی داری در اثر سوزاندن کاه و کلش گندم، کاهش یافته اند. گرچه اختلاف میانگین پتاسیم، شوری خاک، روی، منگنز و آهن معنی دار نشد اما این خصوصیات نیز روند کاهشی از خود نشان دادند. مس قابل جذب خاک و اسیدیته خاک روند افزایشی نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که تنها در اثر 10 سال سوزاندن کاه و کلش گندم در اراضی زراعی، نشانه های تخریب و انحطاط خاک پدیدار گردیده است که از جمله مهمترین آنها کاهش معنی دار ماده آلی خاک (به عنوان رکن اساسی حاصلخیزی و باروری خا ک) می باشد. لذا توصیه می شود که مسئولان با همکاری کشاورزان و به شیوه معقول و علمی از گسترش این پدیده مخرب جلوگیری کنند.

لینک کمکی