دانلود فایل Word مقاله اثر سطوح مختلف نيتروژن از منابع کود مرغي و اوره بر معدني شدن کربن و بيومس ميکروبي تحت شرايط مزرعه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اثر سطوح مختلف نيتروژن از منابع کود مرغي و اوره بر معدني شدن کربن و بيومس ميکروبي تحت شرايط مزرعه اي :

سال انتشار: 1388

تعداد صفحات:3

چکیده:

شاخص های بیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک جزء ویژگی های مهم و حساس هستند که در کوتاه مدت اثرات مدیریت خاک و عملیات کشاورزی را بر کیفیت و سالمت خاک منعکس می سازند. برای مثال تنفس خاک یا همان معدنی شدن کربن خاک و بیومس میکروبی به ایجاد هرگونه تغییر در مدیریت خاک یا شرایط محیطی به سرعت عکس العمل نشان می دهند.

لینک کمکی