دانلود فایل Word مقاله ارزيابي روند تحولات فضايي کاربري و پوشش اراضي در حوضه آبريز رودخانه صوفي چاي مراغه با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه و GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي روند تحولات فضايي کاربري و پوشش اراضي در حوضه آبريز رودخانه صوفي چاي مراغه با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه و GIS :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 87

تعداد صفحات:12

چکیده:

در این مقاله برای ارزیابی روند تحولات فضایی از سنجنده های TM1989 ، LissIII 2003 ،ETM + 2002 به همراه نقشه رقومی استفاده گردید و با استفاده از تصاویر مذکور برای ارزیابی تغییرات ازروشهای مبتنی بر مشخص کردن مناطق تغییر مانند تفریق 2 ، تقسیم 3 ، تحلیل مولفه های اصلی 4 ، و روشهای مبتنی بر مشخص کردن نوع و ماهیت تغییرات مانند طبقه بندی تصاویر و مقایسه بعد از طبقه بندی 5 جهت کشف تغییرات 6 استفاده گردید که در بین روشهای ذکر شده، روش طبقه بندی تصاویر و مقایسه بعد از طبقه بندی بهترین روش بوده، بطوری که می توان امکان تعیین نوع و ماهیت تغییرات را نیز معین و مشخص نمود که طبق این روش ، تغییرات حادث شده برای بک دوره 13 ساله در منطقه مورد مطالعه 36 / 35 در صد بود که عمده ترین تغییرات مربوط به گسترش سگونتگاهها، اراضی ساخته شده در روی اراضی کشاورزی و باغات پیرامون آنها، احداث سد علویان در شمال شهر مراغه و تغییر الگوی کشت، پیشروی و پسروی آب دریاچه ارومیه، گسترش اراضی مرطوب و نمکزار در اثر این پیشروی و پسروی و تبدیل اراضی با پوشش گیاهی متوسط به کم را می توان اشاره نمود که در منطقه مورد مطالعه رخ داده است

لینک کمکی