دانلود فایل Word مقاله ارزيابي تنفس برخي از قارچ هاي ساپروفيت و توان آنها در کاهش وزن ماندههاي کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي تنفس برخي از قارچ هاي ساپروفيت و توان آنها در کاهش وزن ماندههاي کلزا :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:6

چکیده:

کلزا یکی از مهمترین دانه های روغنی به شمار می آید و پس از سویا رتبه دوم تولید جهانی را دارد . ولی کاه آن برای نشخوار کنندگان به دلیل داشتن تانن و فیبر نامناسب است . درصد کاهش وزن 2 و شدت تنفس از شاخصهای مهم در فرایند کمپوست سازی و فروزینگی زیستی 3 مانده های گیاهی است . هدف از این پژوهش ارزیابی توانایی برخی از قارچ های ساپروفیتیک در فروزینگی زیستی سلولز مانده های کلزا است . این پژوهش دارای چهار تیمار قارچی تریکودرمارئیسی، فانروکت کریزوسپریوم، تریکودرما هارزیانوم، پنی سیلیوم نوتاتوم و یک شاهد است که با سه تکرار بر روی مانده های کلزا در طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمده است . توان فانروکت کریزوسپوریوم در کاهش وزن ماند های کلزا بیشترین است و در زمان 45 روز به میزان 39/42 درصد وزن مانده های کلزا را کاهش داده است . کمترین درصد کاهش وزن در تیمار تریکودرما هارزیانوم بدست آمد . ناهمانندی توان قارچ ها در کاهش وزن مانده های کلزا از دیدگاه آماری در پایه 5 در صد چشم گیر است . بیشترین دی اکسید کربن در کشتگاه قارچ فانروکت کریزوسپوریوم آزاد شده است که نشان دهنده بیشترین میزان تنفس توسط این قارچ در مدت انکوباسیون است . این پژوهش نشان داد که در فروزینگی مانده های کلزا و ساخت کمپوست از آن قارچ فانروکت کریزوسپوریوم توانایی بیشتری دارد .

لینک کمکی