دانلود فایل Word مقاله بررسي اثرات کاربرد هورمون IBA و پساب شهري بر ريشه زايي انگور رقم عسکري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثرات کاربرد هورمون IBA و پساب شهري بر ريشه زايي انگور رقم عسکري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:2

چکیده:

از آنجا که زندگی همه موجودات زنده، خصوصاً بشر وابسته به آب بوده و روند رو به فزونی رشد جمعیت، باعث برداشت و مصرف بی رویه آب از منابع زیرزمینی و سطحی گردیده که نهایتاً می تواند فجایع و عواقب جبران ناپذیری را ببار آورد، لذا برگشت پساب ها به چرخه مصرف آب و استفاده از آنها می تواند ضمن کاستن از فشارهای وارده بر این منابع و برداشت کمتر، منابع ارزشمندی از آب و مواد غذایی برای انسان و سایر موجودات نیز بحساب آید . استفاده اصولی و پایدار از پسابها مستلزم اجرای پروژه های تحقیقاتی منطقه ای و بررسی همه جوانب مصرف در هر منطقه می باشد . در همین راستا و به جهت بررسی اثرات پساب بر ریشه زایی قلمه انگور و با هدف استفاده از پساب در قلمستان ها و نهالستان های انگور، طرحی با همین عنوان و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور هورمون و پساب در محدوده ایستگاه تحقیقات فاضلاب دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 85 بانجام رسید . این طرح در کرت های گلدانی اجرا و برای بررسی موضوع از پنج درصد اختلاط پساب 0) ، 25 ، 50 ، 75 و 100 درصد ) و چهار غلظت هورمون 0) ، IBA ، 500 ، 1000 و 1500 پی پی ام ) استفاده گردید . در پایان طرح صفاتی نظیر تعداد ریشه، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک سرشاخه، طول ریشه، رشد طولی سرشاخه و وزن تر و خشک قلمه اولیه مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به نتایج حاصله، این طرح مصرف فاضلاب را بر ریشه زایی انگور مثبت ارزیابی کرده و پیشنهاد می نماید تا تحقیقات کاملتری با مدت زمان بیشتر در این رابطه و خصوصاً نهالستان های پسته صورت پذیرد .

لینک کمکی