دانلود فایل Word مقاله توزيع کربوهيدرات و کربن آلي در خاک دانه ها و اثر تغيير کاربري اراضي بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله توزيع کربوهيدرات و کربن آلي در خاک دانه ها و اثر تغيير کاربري اراضي بر آن :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:3

چکیده:

خاکدانه ها یکی از خصوصیات مهم خاک بوده و چنانچه توزیع مواد آلی در اندازه های مختلف خاکدانه مشخص شود درک و مدل سازی دینامیک موا دآلیخ اک می تواند توسعه یابد. مواد آلی به طور یکسان در خاکدانه های مختلف پخش نشده اند اکثر مطالعات نشان می دهد که با افزایش اندازه خاک دانه مقدار کربن آلی و نیتروژن افزایش می یابد.

لینک کمکی