دانلود فایل Word مقاله بررسي ارزش کودي کمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي ارزش کودي کمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:10

چکیده:

در سالهای اخیراستفاده از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری بعنوان کود و اصلاح کننده خاکهای کشاورزی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است . لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری قبل از استفاده بر روی زمینهای کشاورزی بایدتوسط فرآیندی مناسب و ساده تثبیت شود تا خطرات زیست محیطی ناشی از آن به حداقل برسد . هدف از مرحله تثبیت، تبدیل مواد آلی فساد پذیر به مواد غیر قابل تجزیه ،کاهش عوامل بیماری زا یا نابودی آنها ،کاهش یا حذف رطوبت و مواد جامد فرار آن و تبدیل لجن به یک محصول قابل استفاده و مفیدمی باشد . در این تحقیق قابلیت کود سازی ، لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با افزودن خاک اره بعنوان ماده حجیم کننده مورد بررسی قرار گرفت . نتایج فوق نش ان می دهند که با استفاده از روش کمپوست هوازی بصورت ویندرو می توان لجن حاصل از تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان را که عملیات تثبیت بصورت کامل روی آن انجام نشده ، به کود تبدیل کرد . با توجه به اینکه اکثر خاکهای کشاورزی کشور ما دارای مقادیرکمی مواد آلی اند،کودحاصل دارای 64 درصد مواد آلی است که اصلاح کننده مناسبی برای بهبود حاصلخیزی خاکهای کشاورزی میباشد . همچنین مقدار ازت موجود در کود فوق برابر با 2/20 درصد بودکه از نظر ارزش کودی و مواد مغذی قابل رقابت با کودهای حیوانی خواهد بود وتعدادکلیفرمهای مدفوعی موجود درکودحاصله کمتر ازحد استاندارد کلاس A سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا می باشد .

لینک کمکی