دانلود فایل Word مقاله مدل پيش بيني صداي ترافيک و توسعه پايدار شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مدل پيش بيني صداي ترافيک و توسعه پايدار شهري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:12

چکیده:

آلودگی صدا یکی از مهمترین مصادیق آلودگی محیط زیست می باشد . آلودگی صدا و به عنوان یک عامل مخاطره زای بهداشتی و حتی ایمنی در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است . امروزه ارزیابی صدای ترافیک که مهمترین منبع صدای شهری است و پیش بینی وضعیتهایی برای کاهش بار آلودگی در محیط زیست شهری اهمیت پیدا نموده است . در این مقاله با معرفی مدل بومی پیش بینی صدای ترافیک معابر شهری نقش آن در کنترل آلودگی صدای شهری برای اهداف توسعه پایدار بیان می گردد . در این تحقیق که در سال 1384 در همدان در دو مرحله پایلوت و اصلی اجرا گردیده، در معابر اصلی شهر همدان 94 ایستگاه اندازه گیری صدای ترافیک شهری تعیین و در آنها 282 بار اندازه گیری در شبانه روز شامل پارامترهای صدای ترافیک به همراه دادهای مؤثر بر آن مانند بار ترافیکی، سرعت خودروها و خصوصیات محیطی و ابعادی معابر جمعاٌ بالغ بر 9300 داده جمع آوری و به محیط پردازش نرم افزار آماری SPSS و Excel منتقل گردید . در مرحله بعدی محاسبات لازم روی دادهای ترافیکی صورت گرفت تا برای تدوین مدل مناسب آماده گردد .
بر مبنای ساختار کلی مورد نظر و با استفاده از فنون مدلسازی تجربی و تحلیلی، مدلهای رگرسیونی چند متغیره یک مدل جامع با 12 پارامتر ورودی با ضریب تبیین بالا (r2=0.900) طراحی گردید . در مدل جامع تراز نشری صدای خودروهای کشور نیز لحاظ شده است . مدل طراحی شده می تواند تراز معادل فشار صوت نیم ساعته را برای شرایط ترافیکی مورد نظر در هر فاصله از معبر را برآورد نمایند . مدل طراحی شده تحت نام مدل ایرانی پیش بینی صدای ترافیک با نام مخفف (ITNP) نامگذاری شده است . برای مدل طراحی شده و بر مبنای روابط ریاضی حاکم بر آن نرم افزار مناسبی تهیه شده است که در آن امکان ورودی دستی داده ها یا از بانک داده پیش بینی شده و امکان ثبت نتایج به صورت آماری یا
به صورت نقشه صوتی در محیط نرم افزار گرافیکی وجود دارد .

لینک کمکی