دانلود فایل Word مقاله بررسي استانداردهاي زيست محيطي موجود براي استفاده ازآب هاي نامتعارف جهت کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي استانداردهاي زيست محيطي موجود براي استفاده ازآب هاي نامتعارف جهت کشاورزي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:10

چکیده:

درحال حاضر در بسیاری از نقاط کشور بدون توجه به مضرات زیست محیطی آب های آلوده، از آن ها استفاده می شود . برای استفاده مطلوب از آ ب های متعارف و نامتعارف اطلاع از کیفیت آن ها و معیارهای کمی کیفیت آب مورد استفاده، لازم است . دراغلب کشورها از جمله آمریکا، کانادا و آفریقای جنوبی، معیارهای کیفی آب های مورد استفاده در کشاورزی، پساب ها و فاضلاب های ورودی به رودخانه ها و هم چنین معیارهای کیف یت منابع آب مورد استفاده در کشاورزی و صنعت وضع، تدوین اجرا گردیده است . باید توجه داشت که کاربرد معیارهای ثابتی در طبقه بندی کیفیت آب های نامتعارف مورد استفاده، مطلوب نمی باشد، زیرا علاوه بر فاکتورهای مورد نظر در این طبقه بندی، فاکتورهای دیگری از قبیل نوع محصول، نوع خاک، شرایط زهکشی مزرعه و
شرایط اقلیمی محل نیز درارزیابی دخالت دارند که براین اساس ممکن است آبی با کیفیت مشخص دریک محل غیرقابل استفاده ولی در شرایط محل دیگری قابل استفاده در امر کشاورزی باشد . در ایران نیز اگرچه در مواردی به صورت پراکنده مطالعاتیصورت گرفته و چنین ضوابطی وجود دارد ولی به طور رسمی و منسجم نشریه و یا استانداردی از سوی متولیان آب، کشاورزی، محیط زیست و یا بهداشت کشور تدوین نگردیده و به مورد اجرا در نیامده است؛ لذا لازم است برای فراهم نمودن مقدمات برای تدوین استانداردهای آب های نامتعار ف مورد استفاده در کشور مطالعات و بررسی های لازم صورت گیرد . هدف اصلی این تحقیق گردآوری و تحلیل اطلاعاتی است که می تواند در نهایت درجهت تدوین استانداردهای ملی کیفیت آب های نامتعارف مورد مصرف درکشاورزی بهره برداری شود و تدوین این استانداردها را سهولت بخشد .

لینک کمکی