دانلود فایل Word مقاله بررسي استخراج رنگ گوجه فرنگي به روش حلال از ضايعات کارخانجات رب گوجه فرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي استخراج رنگ گوجه فرنگي به روش حلال از ضايعات کارخانجات رب گوجه فرنگي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:11

چکیده:

کاروتنوئیدها عامل رنگ گوجه فرنگی می باشند . 93 درصد کل کاروتنوئیدهای موج ود در گوجه فرنگی را لیکوپن تشکیل می دهد که دارای اثر فیزیولوژی است و خطر ابتلاء به سرطان را کاهش می دهد . لیکوپن در دسته کاروتن ها قرار داشته و محلول در چربی می باشد . رنگ کاروتنوئیدها بین نارنجی تا قرمز متغیر است . در سال های اخیر با وجود اثرات سوء رنگهای مصنوعی توجه خاصی به استفاده از رنگهای طبیعی مبذول شده، لذا استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی و استفاده آن در غذا به عنوان یک رنگ قرمز طبیعی حائز اهمیت می باشد . در این تحقیق برای تعیین بهترین شرایط روش استخراج با حلال از سه حلال غیر قطبی پترولیوم اتر با نقطه جوش 55 درجه سانتیگراد، ان – هگزان با نقطه جوش 60 درجه سانتیگراد و مخلوط حلال ( ان – هگزان، اتانل، استن ) به نسبت (2:1:1) با نقطه جوش 50 درجه سانتیگراد در سه زمان و دو دمای استخراج استفاده شد . تیمار استخراج با مخلوط حلال ها در دمای جوش و زمان استخراج 6 ساعت، از نظر میزان استخراج رنگ اختلاف معنی داری در سطح احتمال 95 درصد با سایر تیمارها داشت که به عنوان بهترین شرایط استخراج انتخاب شد . در روش استخراج با حلال چهار حجم حلال در نظر گرفته شد که حجم برابر حلال و نمونه در سطح احتمال 95 درصد بهترین حالت از نظر استخراج رنگ انتخاب شد .

لینک کمکی