دانلود فایل Word مقاله مطالعه تحليلي اثر ساختگاه بر روي جنبش هاي نيرومند زمين در گستره شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه تحليلي اثر ساختگاه بر روي جنبش هاي نيرومند زمين در گستره شهر زاهدان :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:8

چکیده:

ارزیابی پاسخ زمین یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک لرزه ای است . تحلیل های پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ طرح به منظور تعیین تنش ها و کرنش های دینامیکی برای ارزیابی خطرات ناشی از زمین لرزه بکار می رود . درمقاله حاضر با استفاده از داده های مختلف حاصل از مطالعات زمین شناسی، لرزه زمین ساخت، برآورد خطر زمین لرزه، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و با کاربرد آنالیز عددی تاریخچه زمانی شتاب، به عنوان یکی از روش های متداول برای تبدیل حرکت سنگ بستر به حرکت زمین در افق دلخواه ( در اینجا سطح زمین ) ، سعی شده است تا مقادیر شتاب محتمل در سطح زمین برای گستره شهر زاهدان محاسبه و به صورت نقشه ارائه گردد .

لینک کمکی