دانلود فایل Word مقاله استخراج پارامترهاي مقاومتي و رفتاري مصالح پوسته سنگريزه اي سد گتوند عليا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله استخراج پارامترهاي مقاومتي و رفتاري مصالح پوسته سنگريزه اي سد گتوند عليا :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات:8

چکیده:

مصالح حاصل از حفاریها در سازند کنگلومرای بختیاری بویژه حفاریهای محل سرریز برای استفاده در پوست سنگریزه ای سد گتوند علیا در نظرگرفته شده است . دانه بندی مصالح حاصل از این حفاری ها شامل شن ، ماسه و قطعات سنگی کنگلومرایی است که قطعاتی تا قطر یک متر را نیز شامل می گردد . باتوجه به محدودیتهای اندازه نمونه های آزمایشگاهی ، برای بررسی مشخصات مکانیکی این مصالح می بایست مصالح با دانه بندی های اصلاح شده ، مورد آزمایش قرار گ یرد . به منظور ارزیابی اثرات حداکثر قطر سنگدانه ها بر روی خصوصیات رفتاری و مقاومتی مصالح سه طیف دانه بندی شامل حد بالا، پائین و متوسط از پوش دانه بندی مصالح پوسته بعنوان نمونه های پایه و معرف مصالح برای انجام آزمایشها انتخاب و دانه بندی آنها برای سه قطر مختلف 6 ,4 و 9 اینچ به روش جایگزینی اصلاح گردید . بر روی این نمونه ها، آزمایشهای تعیین دانسیته نسبی ، سه محوری و نفوذپذیری انجام شد تا اثرات دانه بندی و قطر حداکثر سنگدانه ها مورد مطالعه قرار گیرد . به منظور تکمیل این مطالعات آزمایشهای بزرگ مقیاس سه محوری به قطر 80 سانتی متر در آزمایشگاه دانشگاه کالسروهه آلمان بر روی سه تیپ مصالح معرف پوسته انجام و رفتار نزدیک به واقعیت مصالح ارزیابی شده است . در این مطالعات، تلاش بر استخراج پارامترهای واقعی مصالح پوسته بوده و اثرات اندازه دانه ها بر روی خصوصیات مقاومتی و رفتاری مصالح سنگریزه ای، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .

لینک کمکی