دانلود فایل Word مقاله مطالعه رفتار برشي محل تماس لايه هاي روسازي مختلط به روش المانهاي مجزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه رفتار برشي محل تماس لايه هاي روسازي مختلط به روش المانهاي مجزا :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این مطالعات با استفاده از روش المانهای مجزا، مقاومت برشی محل تماس دو لایه چسبنده در یک روسازی در دو مقیاس میکروسکوپی و ماکروسکوپی و بر اساس سه نوع منحنی دانه بندی بررسی شده است. کیفیت محل تماس لایه ها با اعمال مقادیر مختلف مقاومت چسبندگی شبیه سازی شده است. مهمترین نتایج بدست آمده عبارتند از : مقاومت برشی تابع مقاومت چسبندگی اتصال دانه ها و منحنی دانه بندی مصالح است، شبکه نیروهای تماسی برای حالت مصالح ریزدانه همگن تر از مصالح درشت دانه بوده که خود در نتیجه بسیج مناسب تر تنشهای کششی اتصال ذرات است.

لینک کمکی