دانلود فایل Word مقاله مطالعه رفتار ديناميکي گروه شمع مايل تحت بارهاي جانبي ناشي از زلزله با استفاده از روش اجزاء محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه رفتار ديناميکي گروه شمع مايل تحت بارهاي جانبي ناشي از زلزله با استفاده از روش اجزاء محدود :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این مقاله بر اساس روش اجزاء محدود، مدلی عددی به منظور مطالعه رفتار دینامیکی گروه شمع های مایل بسط داده می شود. معیار پلاستیسیته خاک در این مطالعه مدل دراکر پراگر سخت شونده بوده و برای اعمال شرایط مرزی به محیط از مجموعه ای المان های میراگر برای لحاظ کردن مرز جاذب انرژی استفاده شده است. مجموعه گروه شمع چهارتابی اصطکاک تحت تاثیر بارگذاری دینامیکی به وسیله روش تحلیل دینامیکی صریح با اعمال میرایی رایلی تحلیل شده است. در این بررسی علاوه بر اثر زاویه تمایل شمع اثر نسبت لاغری و نسبت فواص شمع ها به روی قطر شمع، بر پاسخ گروه شمع مورد توجه قرار گرفته است.

لینک کمکی