دانلود فایل Word مقاله استفاده از بتن پلاستيک براي بهبود کيفيت فونداسيون پلينت در پروژه سدهاي سياه بيشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله استفاده از بتن پلاستيک براي بهبود کيفيت فونداسيون پلينت در پروژه سدهاي سياه بيشه :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات:10

چکیده:

با پیشرفت خاکبرداریهای اجباری جناحین و کف دره سد پایین پروژه تلمبه ذخیرهای سیاه بیشه گسل بزرگی در کف دره برونزد پیدا کرد که بخشی از پلینت را در عمیقترین نقطه آن قطع میکرد . با بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید که گسل در محل برخورد با پلینت زون خردشدهای به عرض 25 متر دارد که در عمق گسترش دارد . در بررسی – های اولیه گمان بر این بود که گسل فعال میباشد ولی با بررسیهای بیشتر مشخص گردید که گسل فعال نمیباشد ولی نیاز به تمهیدات خاص جهت پایدارسازی زون گسله در محدوده پلینت دارد . با توجه به شرایط محیط جهت بهبود شرایط پی در زیر پلینت، بتن پلاستیکی طراحی شد که خصوصیات ژئوتکنیکی آن شبیه سنگهای تشکیل دهنده پیرامون باشد . بتن پلاستیک طراحی شده دارای 2 الی 3 گیگاپاسگال مدول الاستیسیته و حداقل 4 مگاپاسگال مقاومت فشاری تکمحوری بود . بتن پلاستیک که بصورت تودهای طراحی شد، در فضایی به طول و عرض 42 متر و عمق متغیر تا 16 متر و به حجم حدودی 8300 مترمکعب اجرا شد . به منظور دستیابی به پارامترهای فوق بیش از 45 طرح اختلاط اجرا شد و در نهایت طرح اختلاطی با مشخصات 14 کیلوگرم بنتونیت، 250 کیلوگرم سیمان و 290 کیلوگرم آب، تهیه و در اجرا استفاده شد .

لینک کمکی