دانلود فایل Word مقاله مطالعه رفتار مکانيکي خاکهاي ماسهاي رسدار با استفاده از دستگاه سه محوري غير اشباع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه رفتار مکانيکي خاکهاي ماسهاي رسدار با استفاده از دستگاه سه محوري غير اشباع :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این مقاله به بررسی رفتار مکانیکی یک خاک ماسهای رسدار میپردازیم . این مطالعه با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع انجام شده است . با استفاده از این دستگاه میتوان مکش بافتی، تنشهای انحرافی قائم و تغیر حجم آب و هوای حفرهای را به طور مستقل در طول آزمایش اندازهگیری نمود . آزمایشهای انجام شده شامل آزمایشهای سهمحوری در 2 حالت اشباع ( زهکشی شده و زهکشی نشده ) و غیر اشباع ( تحکیم یافته با مقدار آب ثابت ) می باشد که برای انجام آنها از روش جابجایی محوری و سلول دو محفظه غیر اشباع استفاده شده است . بر پایه نتایج بدست آمده به مطالعه رفتار مکانیکی خاک با توجه به متغیر های حالت تنش پرداخته شده است

لینک کمکی