دانلود فایل Word مقاله برآورد انرژي برقابي : معرفي مدل SWEG جهت برآورد آب معادل برف روزانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله برآورد انرژي برقابي : معرفي مدل SWEG جهت برآورد آب معادل برف روزانه :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات:10

چکیده:

ازجمله مشکلات در مطالعات هیدرولوژیکی و برنامه ریزی منابع آب کمبود و یا نبود داده های پایه از جمله آب معادل برف است . آب معادل برف یکی از ورودی های اساسی در پیش بینی آورد آب بهاره و تابستانه در مطالعات منابع آب حوضه های برف خیز بشمار می رود . متاسفانه در ایران اکثر ایستگاههای برف سنجی در دهه 70 تاسیس شده است که اغلب اندازه گیری ها به یک یا دو بار در سال محدود می باشد . از این رو ضرورت تهیه مدلی ریاضی که آب معادل برف را بر اساس سایر اطلاعات زمینی شبیه سازی نماید، محسوس می باشد . در این مقاله مدل SWEG1 ، جهت برآورد آب معادل برف به طور روزانه تهیه شده و در نهایت از الگوریتم ژنتیک جهت واسنجی پارامترهای مدل مزبور، برای حوضه کشف رود واقع در استان خراسان شمالی، استفاده شده است . با بررسی نتایج نهایی حاصل از مدل SWEG (واسنج شده توسط الگوریتم ژنتیک ) مشخص گردید که این مدل توانایی شبیه سازی آب معادل برف را به صورت روزانه و با دقتی بالا، ضریب همبستگی 86 درصد با مقادیر مشاهداتی و RMSE برابر 5/7 درصد را دارا می باشد

لینک کمکی