دانلود فایل Word مقاله برآورد رسوبات معلق رودخانهها با استفاده از منطق فازي -عصبي (مطالعه موردي : رودخانه آجيچاي در استان آذربايجان شرقي )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله برآورد رسوبات معلق رودخانهها با استفاده از منطق فازي -عصبي (مطالعه موردي : رودخانه آجيچاي در استان آذربايجان شرقي ) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات:8

چکیده:

برآورد حجم صحیح رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها در پروژه های آبی، مهندسی رودخانه، آبیاری و زهکشی و . . . از اهمیت زیادی برخوردار است . از آنجا که پدیده انت قال رسوب از پیچیده ترین مسائل هیدرو دینامیک می باشد، ارائه راهکاری مناسب جهت برآورد دقیق بار معلق رودخانه ها بسیار سودمند است . به دلیل تأ ثیر پارامترهای مختلف بر انتقال رسوبات در رودخانه ها، تعیین معادلات حاکم بر آن مشکل بوده و مدل های ریاضی نیز در این راستا از دقت کافی ب رخوردار نیستند . امروزه استفاده از سیستم های تطبیقی استنتاج فازی – عصبی به عنوان
راهکاری جدید در تحلیل مسائل آبی، گسترش یافته است . در تحقیق حاضر منطق فازی -عصبی، برای تعیین میزان رسوبات معلق رودخانه آجی چای به کار برده شده است و با استفاده از داده های دبی و ر سوب ، مدل مذکور و منحنی سنجه رسوب تهیه گردیده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که منطق فازی -عصبی در مقایسه با منحنی سنجه از دقت بیشتری در برآورد رسوبات معلق رودخانه برخوردار است .

لینک کمکی