دانلود فایل Word مقاله مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه جهت ارزيابي رفتار اتصالات گيردار در سازه هاي فولادي رايج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه جهت ارزيابي رفتار اتصالات گيردار در سازه هاي فولادي رايج :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:7

چکیده:

جهت ارزیابی میزان گیرداری و شناخت رفتار اتصالات رایج، مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه یکطرفه مقید نشده و دوطرفه، به کمک 18 نمونه آزمایشگاهی ارزیابی میگردد . در این تحقیق دو پارامتر متغییر بعد جوش و چقرمگی الکترود هستند . بر اساس نتایج ، جوش گوشه دوطرفه رفتار قابل قبولی در باربری کششی از خود نشان دارد . مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه یک طرفه کمتر از حد انتظار نشان داد . با افزایش بعد جوش، مقاومت جوش گوشه یک طرفه کاهش مییابد و چقرمگی بیشتر سبب افزایش مقاومت و شکل پذیری میشود . در ادامه آزمایشها رفتار ورق های سخت کننده مثلثی بررسی گردیده و نتیجه گیری حاصل گردیده است

لینک کمکی