دانلود فایل Word مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير تغييرات عدد فرود جريان گل آلود ورودي به مخزن بر روي ضخامت جريان گل آلود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي آزمايشگاهي تاثير تغييرات عدد فرود جريان گل آلود ورودي به مخزن بر روي ضخامت جريان گل آلود :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات:11

چکیده:

احداث سد بر روی رودخانه باعث قطع انتقال رسوب شده و شرایط جریان ورودی به مخزن را کاملا تغییر می دهد . تغییرات ناشی از احداث سد در بالادست و پایین دست آن تا کیلومترها قابل توجه می باشد . مهمترین پدیده در این میان، رسوبگذاری در مخزن سد و کاهش حجم مفید و حجم کنترل سیلاب آن است . رسوب گذاری در مخازن باعث کاهش ظرفیت ذخیره آب، کاهش قابلیت کشتیرانی مخازن و افزایش سیلاب و ایجاد مانع در کنترل آن، افزایش آسیب پذیری بالادست جریان به دلیل رسوب گذاری در ناحیه دلتا، زیان به تجهیزات نیروگاه های برقابی و انسداد دریچه ها
و آبگیر ها می شود (تربن،1383 ) . تخمین زده شده است که تجمع رسوبات در مخازن سدها، سالانه یک درصد از حجم ذخیره آنها را کاهش می دهد ) .(Toniolo and Parker, 2003 خسارات ناشی از رسوبگذاری در مخازن سدها به طور عمده بدلیل پایین آمدن بازه اقتصادی و راندمان تولید آب و برق سدها می باشد . هر ساله تقریبا 20 میلیارد تن رسوبات توسط رودخانه های جهان انتقال یافته و در آبهای ساکن ته نشین می گردد (میر باقری، .)1368 همچنین حجم خاک فرسایش یافته در ایران حدود 800 میلیون متر مکعب در سال تخمین زده شده است که سالانه بیش از یکصد میلیون متر مکعب از حجم مفید سدها را کاهش می دهد که معادل بیش از 3 تن رسوب در هر ثانیه می تن می 120010 6 باشد (اکرمی، )1375 و در ایالات متحده میزان رسوبگذاری در مخازن سدها سالیانه به رسد (جاپلقی،1380 ) . با توجه به اهمیت بسیار زیاد مخازن سدها در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت ی و نیز تولید برق، انجام اقدامات لازم برای کاهش روند رسوبگذاری در مخازن بسیار لازم و ضروری است . در غالب موارد سعی می شود که با استفاده از نیروی هیدرودینامیکی آب، رسوبات ریزدانه خارج شوند . یکی از این
روشها خارج کردن جریان سیلاب در قالب دینامیک جریانهای غلیظ می باشد . بنابراین بررسی و مطالعه حرکت جریانهای غلیظ در مخازن از نوع تحقیقاتی است که در جهت وصول به هدف فوق، اطلاعات گرانبهایی را در اختیار قرار خواهد داد . پی بردن به سرعت پیشروی و نحوه پخش جریانهای رسوبی که هنگام طغیان رودخانه ها و بلافاصله پس از برخورد با حجم آب مخازن بصورت توده ای از رسوبات و با پیروی از شیب کف مخزن بر روی آن و به سمت بدنه سد به جریان درمی آید، اساس مطالعات را تشکیل می دهد . با توجه به مطالب ذکر شده اهمیت بررسی جریانهای غلیظ بخصوص جهت بررسی کم هزینه ترین روش تخلیه رسوبات کف مخازن مشخص می گردد

لینک کمکی