دانلود فایل Word مقاله مقايسه ي فرآيند توليد کمپوست به دو روش نواري و طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقايسه ي فرآيند توليد کمپوست به دو روش نواري و طبيعي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:7

چکیده:

میزان مواد زاید به موازات افزایش جمعیت در جهان روز به روز در حال افزایش می باشد . مواد زاید آلی نقش مهمی در آلودگی محیط زیست دارند . از سوی دیگر در دهه ی اخیر فرآیند تولید کمپوست به عنوان یک فرآیند تیمار بیولوژیکی مواد زاید آلی ناشی از منابع مختلف، با هدف بازیافت، تثبیت و کاهش وزن مواد زاید جامد به شکل کمپوست متداول گشته است . فرآیند کمپوست را می توان به عنوان بهتریت روش بازیافت بخش آل ی مواد زاید جامد شهری ذکر نمود چرا که محصول آن یک ماده ی قابل استفاده در در کشاورزی بوده که قادر است کمبود شدید مواد آلی بسیاری از خاک های کشاورزی که به دلیل کاهش استفاده از مواد آلی در برنامه ی کوددهی محصولات کشاورزی به وجود آمده است را تعدیل نماید . در تحقیق حاضر، اثر روشهایی مختلف هوادهی بر فرآیند تولید کمپوست با استفاده از دو روش نواری و طبیعی با هدف یافتن مناسب ترین روش هوادهی جهت تیمار مواد زاید شهری مورد بررسی قرار گرفتند . بدین منظور پارامترهای دما، pH ، محتوای رطوبت، درصد کربن آلی، ازت، تلفات ازت، پتاسیم و فسفر اندازه گیری شدند . مقادیر pH کمپوست حاصل ازهر دو روش در محدوده ی خنثی می باشد . نسبت C/N حاصل از هر دو روش کمتر از 12 می باشد . مقادیر ازت، فسفر و پتاسیم برای کمپوست حاصل از هردو روش بالاتر از حاقل مورد نیاز برای کمپوست رسیده که به ترتیب 0/6 ، 0/5 و 0/3 درصد برای ازت، فسفر و پتاسیم می باشد، بودند . نتایج نشان داد که کمپوست تولیدی به روش طبیعی دارای بالاترین ارزش کودی و کمترین تلفات ازت در مقایسه با روش نواری می باشد در حالیکه روش نواری نسبت به روش طبیعی در تولید کمپوست سریع تر صورت می گیرد .

لینک کمکی